"ΟΡΕΙΑΣ"

Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Λέσβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θητεία 2010-2011 & 2011-2012 & 2012-2013


Πρόεδρος: Παπασωτηρίου Λεωνίδας
Αντιπρόεδρος: Βερδούκας Αντώνιος
Γεν. Γραμματέας: Κουρουγένης Θεόδωρος
Ειδικός Γραμματέας: Πέτρου Ιουλία
Ταμίας: Καζάνη Μαρία
Σύμβουλος: Τατά-Βασιλακάκη Εριφύλη
Σύμβουλος: Βαμβακίτου Μαρία

FacebookLesvosPro

GineMelosSyndesmoi

Μετάφραση - Translate